Οικοδομική Άδεια από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Οικοδομική Άδεια για όλες τις περιπτώσεις

Για κάθε οικοδομική εργασία από την πιο απλή επισκευή μέχρι την κατασκευή ειδικών κτιρίων απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Άδειας. Αυτό μας εξασφαλίζει αφενός μεν την νομιμότητα της κατασκευής ή παρέμβασης, αφετέρου δε την ολοκλήρωση του Έργου με τις απαραίτητες σύγχρονες προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας.

Βάση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) υπάρχουν τριών ειδών οικοδομικές άδειες, αναλόγως την φύση του κάθε Έργου:

  1. Άδεια Δόμησης για τα Έργα όλων των τύπων, δηλαδή κατοικίες, καταστήματα, ειδικά κτίρια, κτλ.
  2. Έγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας, για μικρότερες κατασκευές και παρεμβάσεις
  3. Εργασίες του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.4067/ 12, που αφορά στη 48ωρη ενημέρωση για Εργασίες Χωρίς Άδεια.

Άδεια Δόμησης

Όσον αφορά την Άδεια Δόμησης, που απαιτείται στις κατοικίες και στα βιομηχανικά κτίρια, η μεγάλη μας εμπειρία σας εξασφαλίζει την σωστή Μελέτη, με όλες τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις.

Εργασίες Μικρής Κλίμακας και Εργασίες Χωρίς Άδεια

Η έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ή Άδεια Μικρής Κλίμακας, καθώς και οι Εργασίες Χωρίς Άδεια, που απαιτούν τη λεγόμενη «48ωρη ενημέρωση», αφορούν σε μικρότερης κλίμακας έργα και εκδίδονται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά απαιτούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου και Μελετών στην Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου.

Οικοδομική Άδεια χωρίς άγχος και ταλαιπωρία!

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας για όλους τους τύπους κτιρίων, καθώς και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών.

Η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από την πλευρά μας και κυρίως η γρήγορη διεκπεραίωση του φακέλου σας στις αρμόδιες υπηρεσίες εκμηδενίζει για εσάς το άγχος και την ταλαιπωρία.

Δεν μένει παρά να έρθετε σε επαφή μαζί μας για μία εξατομικευμένη δωρεάν ενημέρωση!