Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα, μεζονέτα) είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος στον οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης αυτοτελούς ιδιοκτησίας και περιλαμβάνονται σε αυτόν όλα τα ενημερωμένα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία. Σκοπός της είναι η ψηφιακή καταγραφή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας της χώρας.

Για τις οριζόντια ή κάθετα διηρημένες ιδιοκτησίες συντάσσεται ηλεκτρονική ταυτότητα αποκλειστικά για αυτές και δεν είναι απαραίτητη η καταγραφή και των υπολοίπων ιδιοκτησιών.

Πότε είναι απαραίτητη η σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας;

Είναι γεγονός ότι μετά την 01-07-2021 η σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι απαραίτητη για κάθε συμβολαιογραφική πράξη (μεταβίβαση, αγοραπωλησία). Είναι ένα από τα βασικά έγγραφα (απόσπασμα ηλεκτρονικής ταυτότητας, πιστοποιητικό πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας) που προσαρτώνται μαζί με το συμβόλαιο και χωρίς αυτά το συμβόλαιο δεν έχει καμία ισχύ και η όποια συμβολαιογραφική πράξη δεν μπορεί να μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Επίσης, είναι απαραίτητη, με την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, η ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και η εισαγωγή των νέων δεδομένων σε αυτήν.

Τέλος, όσον αφορά τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμο αυθαιρέτου, προκειμένου αυτές να θεωρούνται πλήρεις, είναι απαραίτητη πρώτα η σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Πώς γίνεται η καταχώρισή της στο ηλεκτρονικό σύστημα;

Η καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο Μηχανικό. Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα που ακολουθούνται είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, η αυτοψία και η αποτύπωση του ακινήτου και στη συνέχεια η καταχώριση τόσο του οικοπέδου ή του γηπέδου στο οποίο υπάρχει το ακίνητο, όσο και το ίδιο το ακίνητο. Τέλος, εκδίδεται το απόσπασμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και το πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου.

Οι Μηχανικοί μας αναλαμβάνουν καθημερινά και περαιώνουν την σύνταξη ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με το ελάχιστο κόστος και κόπο για εσάς, αφού η μεγάλη εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί είναι δεδομένη. Με οργάνωση και αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε, σας εγγυόμαστε ότι η εργασία σας θα έχει ολοκληρωθεί γρήγορα και σωστά! Σας προτρέπουμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και να λύσουμε μαζί οποιαδήποτε περαιτέρω απορία σας.

Μην χάνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου σας!