Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Άδεια Λειτουργίας για το Ιατρείο ή το Πολυϊατρείο σας

Η ιατρική νομοθεσία, αλλά και οι τεχνικές απαιτήσεις στον τομέα αυτόν, γνωρίζουμε καλά ότι είναι ιδιαίτερες. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή και την διαμόρφωση του χώρου που θα στεγάσει την επιχείρησή σας.

Έχοντας εμπειρία στον τομέα σχετικά με την Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου και προκειμένου να αποφευχθεί η χρονική καθυστέρηση και η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση από ένα λάθος στην επιλογή του χώρου, ο ρόλος μας είναι να σας καθοδηγήσουμε σωστά και υπεύθυνα.

Επιπλέον σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τις μελέτες και άδειες για την νόμιμη λειτουργία και αδειοδότηση του ιατρικού σας χώρου.

Για εσάς δεν μένει παρά να έρθετε σε επαφή μαζί μας για μία εξατομικευμένη δωρεάν ενημέρωση!