Σήμα ΕΟΤ από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Σήμα ΕΟΤ για εξοχικές κατοικίες & ενοικιαζόμενα δωμάτια

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ο χρόνος έκδοσης για το Σήμα ΕΟΤ έχει μειωθεί σημαντικά.

Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα της νόμιμης λειτουργίας σε μια επιχείρηση ενοικίασης τουριστικών κατοικιών, όπως εξοχικές κατοικίες ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέσα από την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ).

Αντιθέτως σε όσες τουριστικές κατοικίες δεν διαθέτουν το απαιτούμενο σήμα, επιβάλλεται το πρόστιμο των 50.000 ευρώ.

Μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τις απαιτούμενες προδιαγραφές, για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το Σήμα ΕΟΤ και φυσικά να αναλάβουμε την διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος.

Έτσι σίγουρα θα αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες για την τουριστική σας επιχείρηση!