Άδεια Λειτουργίας Βιομηχανικού Κτιρίου από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Άδεια Λειτουργίας Βιομηχανικού Κτιρίου και πότε απαιτείται

Για την ίδρυση οποιασδήποτε νέας βιομηχανικής δραστηριότητας, καθώς στις περιπτώσεις υφιστάμενων βιομηχανιών, όπου θέλετε να προχωρήσετε:

  • στην επέκταση
  • στην μετεγκατάσταση
  • στην αλλαγή του εξοπλισμού
  • στην τροποποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας

απαιτείται αρχικά έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και εν συνεχεία Άδεια Λειτουργίας Βιομηχανικού Κτιρίου. Οι συγκεκριμένες άδειες εκδίδονται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Βιομηχανία ή Επαγγελματικό Εργαστήριο;

Ως Βιομηχανία θεωρείται η επιχείρηση η οποία διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, του οποίου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 37 KW και η θερμική ισχύς τα 70 KW.

Αν ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί είναι κάτω από αυτά τα όρια, τότε η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία των Επαγγελματικών Εργαστηρίων.

Η διαδικασία

Η διαδικασία σχετικά με την Άδεια Λειτουργίας Βιομηχανικού Κτιρίου είναι χρονοβόρα και με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις τεχνικές και τις υπόλοιπες απαιτήσεις.

Βέβαια πάντα μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε και να ολοκληρώσουμε την διαδικασία αδειοδότησης, ώστε να μην χρειαστεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος για εσάς και την επιχείρησή σας.