Τεχνικός Ασφαλείας από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Τι είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας;

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος μιας επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του εργασιακού χώρου. Παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης και την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό όλες οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, ακόμα και αυτές που απασχολούν έως και 1 εργαζόμενο έχουν την υποχρέωση πρόσληψης Τεχνικού Ασφαλείας. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους υπάρχει επιπλέον η υποχρέωση για πρόσληψη και Γιατρού Ασφαλείας.

Πως μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας;

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία εγγραφής της επιχείρησής σας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και τον μηνιαίο έλεγχο του χώρου σας. Η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό σε μια επιχείρηση και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί στα πάντα. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ισχύουν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για μία εξατομικευμένη δωρεάν ενημέρωση!