Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον»;

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια. Έτσι μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση αυξάνετε πολλαπλάσια την αξία του ακινήτου σας.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/ m2
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Π.Ε.Α. ή αλλιώς Ενεργειακού Πιστοποιητικού σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της κατηγορίας Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

«Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» προϋποθέσεις ένταξης και κίνητρα

Για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα και να κάνετε την πολυπόθητη εξοικονόμηση κατ' οίκον υπάρχουν προϋποθέσεις που αφορούν στο ατομικό ή οικογενειακό σας εισόδημα. Το Πρόγραμμα σας παρέχει κίνητρα για την ένταξή σας, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ΩφελούμενωνΑ1Α2Β
Ατομικό ΕισόδημαΑ. Ε. ≤ 12.000 €12.000 € < Α. Ε. ≤ 40.000 €40.000 € < Α. Ε. ≤ 60.000 €
Οικογενειακό ΕισόδημαΟ. Ε. ≤ 20.000 €20.000 € < Ο. Ε. ≤ 60.000 €60.000 € < Ο. Ε. ≤ 80.000 €
Κίνητρο70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4ετους, 5ετους ή 6ετους δανείου από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και με ενδεικτικά χαρακτηριστικά:

 • δανειοδότηση με ή χωρίς εγγυητή
 • χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου, χωρίς επιβαρύνσεις

Επίσης προβλέπεται η εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας, χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 € χωρίς Φ.Π.Α.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 € ανά ιδιοκτησία.

Παράδειγμα «Εξοικονομώ»:

Ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000 €, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012, ύψους 6.500 € και λαμβάνει επιχορήγηση το υπόλοιπο ποσό 3.500 €. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την Ενεργειακή Επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου - υπογραφή δανειακής Σύμβασης - εκταμίευση προκαταβολής.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών - εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Στην ΤΕΚΝΙΚΑ αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την διαδικασία για ένταξή σας στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον, καθώς επίσης σας κάνουμε προτάσεις για τις απαιτούμενες εργασίες, διευκολύνοντάς σας σε κάθε βήμα.

Είναι ώρα να επενδύσετε στην αξιοποίηση του ακινήτου σας, να μειώσετε το κόστος θέρμανσης και ψύξης και να επωφεληθείτε στην καθημερινότητά σας αλλάζοντας την ποιότητα ζωής.

Ελάτε για μια δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος και την κατάλληλη λύση για την κατοικία σας!