Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η εταιρεία ΤΕΚΝΙΚΑ στα πλαίσια εφαρμογής του προτύπου EN ISO 9001:2015, τις κατευθυντήριες οδηγίες του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της:

Οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ηλεκτρονικές ταυτότητες κτηρίων, ενεργειακά πιστοποιητικά, ενεργειακές αναβαθμίσεις, ανακαινίσεις, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, μελέτες πυρασφάλειες.

Η πολιτική ποιότητας της περιλαμβάνει και επικεντρώνεται στα εξής:

 • Ικανοποίηση και συνεχής υποστήριξη των πελατών,
 • Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών,
 • Συνεχόμενη προσπάθεια προς περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της,
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και άρτιου εργασιακού περιβάλλοντος,
 • Επιλογή προμηθευτών και συνεργατών μέσω ποιοτικών κριτηρίων και αξιολόγηση τους σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα,
 • Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων και πόρων για την εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος διαχείριση ποιότητας,
 • Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές διατάξεις, καθώς και με τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών,
 • Ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμογή και βελτίωση του ΣΔΠ,
 • Έλεγχο των διεργασιών του ΣΔΠ, αναγνώριση, αντιμετώπιση και διαχείριση της διακινδύνευσης και των ευκαιριών,
 • Επίγνωση της αλληλεπίδρασης της εταιρίας, εντός του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται,
 • Αδιάκοπη προσπάθεια προς περαιτέρω βελτίωση, διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελάτων και ικανοποίηση των αναγκών τους.
Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015