Μελέτη Πυρασφαλείας από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Μελέτη Πυρασφαλείας και Πιστοποιητικό

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για εσάς την εκπόνηση Μελέτης Πυρασφαλείας, καθώς επίσης και όλη την διαδικασία ανανέωσης - χορήγησης του Πιστοποιητικού της επιχείρησης.

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας είναι εξάλλου απαραίτητο, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες, για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Γνωρίζετε αν χρειάζεστε Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας;

Σε αρκετές περιπτώσεις σχετικά με την πυρασφάλεια καταστημάτων είναι υποχρεωτική μόνο η λήψη μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις. Έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση Πιστοποιητικού.

Ρωτήστε μας αν η επιχείρησή σας χρειάζεται Μελέτη Πυρασφαλείας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας ή αν αυτό δεν είναι αναγκαίο!