Νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα και την ενεργειακή αναβάθμιση από τον Ιούλιο του 2015

Νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα και την ενεργειακή αναβάθμιση από τον Ιούλιο του 2015

Μετά από αρκετές εξαγγελίες και πολλές καθυστερήσεις τέθηκε τελικά σε εφαρμογή ο μηχανισμός συμψηφισμού των προστίμων νομιμοποίησης αυθαιρέτων με τα έξοδα ενεργειακής αναβάθμισης ή βελτίωσης της στατικής επάρκειας των κτισμάτων. Ποιες είναι λοιπόν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στα αυθαίρετα από τον Ιούλιο του 2015; Ακολουθούν οι απαντήσεις στα σημαντικότερα θέματα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Τι ποσό μπορώ να συμψηφίσω και ποια ακίνητα καλύπτονται;

Το ποσό μπορεί να φθάσει έως και το 50% του προστίμου, δίνοντας έτσι το κίνητρο στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να βελτιώσουν ουσιαστικά το κτίσμα τους και να «πιάσουν τόπο» τα χρήματα, τα οποία θα έδιναν ούτως ή άλλως για την καταβολή του προστίμου.

Η δυνατότητα συμψηφισμού του προστίμου με εργασίες για βελτίωση του αυθαιρέτου προβλέφθηκε στον ν.4178/13 και εξειδικεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2014. Αφορά σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003, ενώ εξαιρούνται όσα έλαβαν κοινοτικές επιδοτήσεις για τον σκοπό αυτό. Ο συμψηφισμός γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τιμολογίων, ενώ δεν συμψηφίζεται ο ΦΠΑ.

Ποιες είναι οι εργασίες που μπορώ να πραγματοποιήσω;

Συγκεκριμένα οι εργασίες βελτίωσης που μπορούν να συμψηφιστούν με το πρόστιμο αυθαιρέτων είναι:

α) Για ενεργειακή αναβάθμιση

Αφορά σε εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης, τοποθέτησης θερμομόνωσης, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (π.χ. αντικατάσταση καυστήρα) κ.ο.κ. Καλύπτονται δαπάνες αγοράς υλικών και εξοπλισμού, εργασίες για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων (από την αποξήλωση των παλαιών έως την εγκατάσταση των νέων).

Για την κοστολόγηση των εργασιών ισχύουν τα όρια δαπανών που ορίστηκαν για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον. Οι επεμβάσεις καλύπτονται εφόσον επιφέρουν αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου ή βελτίωση κατά 30% της ενεργειακής του κατανάλωσης.

β) Για στατική ενίσχυση

Οι επεμβάσεις για την επισκευή ή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού πρέπει να γίνονται βάσει του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμού Επεμβάσεων) ή της νομοθεσίας που ίσχυε κατά τον χρόνο ανέγερσης του αυθαιρέτου. Καλύπτονται δαπάνες αγοράς υλικών και εξοπλισμού και οι οικοδομικές εργασίες. Για τον υπολογισμό της δαπάνης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που έχει ορίσει το υπουργείο Υποδομών για περιπτώσεις αποκατάστασης ύστερα από φυσικές καταστροφές.

Ποια είναι η διαδικασία του συμψηφισμού και τι θα χρειαστεί να κάνω;

Για να εγκριθεί ο συμψηφισμός είναι απαραίτητη η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού ή βεβαίωση για την στατική ενίσχυση από Μηχανικό. Επίσης απαραίτητη είναι και η Οικοδομική Άδεια ή κατά περίπτωση η απαιτούμενη έγκριση από την Πολεοδομία. Για τις εργασίες αυτές οι αμοιβές του μηχανικού μπορούν να συμψηφιστούν και αυτές με το πρόστιμο.

Ρωτήστε μας για το αν το ακίνητό σας δικαιούται συμψηφισμό με ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και για τις απαραίτητες εργασίες που προτείνεται να γίνουν προκειμένου να δικαιολογηθεί ο συμψηφισμός!