Βεβαίωση Μηχανικού από το Τεχνικό Γραφείο ΤΕΚΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Βεβαίωση Μηχανικού για κάθε μεταβίβαση ακινήτου

Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν.4178/13, είναι πλέον απαραίτητη η Βεβαίωση Μηχανικού για τη νομιμότητα σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου.

Οι Μηχανικοί της ΤΕΚΝΙΚΑ αναλαμβάνουν, πάντα κατόπιν συνεννόησης:

  • την αυτοψία του χώρου
  • την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων
  • την χορήγηση της Βεβαίωσης στον ελάχιστο χρόνο για εσάς

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία σας, οι άσκοπες καθυστερήσεις, αλλά και για να επωφεληθείτε της οικονομικότερης προσφοράς, σας παρέχουμε εξ' αρχής πλήρη φάκελο για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Από τι αποτελείται ο φάκελος συμβολαίου αγοραπωλησίας;

Ο πλήρης φάκελος συμβολαίου αγοραπωλησίας αποτελείται από:

Φυσικά μην χάνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την μεταβίβαση του ακινήτου σας!